De eerste vermelding van Slijk-Ewijk dateert uit het jaar 855 en is te vinden in een oorkonde van het klooster in Werden (bij Essen Dld).Daarin worden bezittingen in de Betuwe opgesomd, waaronder in Silec Euuic. Dat is de oudste benaming. Het is heel goed mogelijk dat er een verband is met Ewijk aan de overkant omdat de Waal (Vahalis) in die tijd niet tussen dijken stroomde maar meanderde en steeds van vorm veranderde. Er waren in die tijd geen vaste grenzen omdat deze streek toen nauwelijks ontgonnen was en de rivier verlegde zich voortdurend met hoogwater.Aan de Waalzijde in Slijk-Ewijk was tot ca. 1950 nog een laad- en loswal (‘loskop’) in gebruik, waar agrarische goederen en brandstoffen werden overgeslagen.Tot begin 60er jaren was er ook een veerdienst. De laatste exploitant daarvan was de familie Bos uit Beuningen.Vandaar dat de oudere autochtone inwoners het nog wel eens hebben over Bootje Bos.Wanneer je hier vandaan naar Beuningen (of verderop) wilde, dan moest je aan een grote bel rammelen, die hier bovenaan de dijk stond. Normaal legde Bos dan aan bij de loskop maar bij hoog water kon hij tot aan de dijk varen door een geul die parallel liep aan de Weerdsendam (pad naar de Waal).

De kerk staat recht tegenover De Zwaluw en dateert uit de 14e eeuw, althans de toren, het koor is 15e eeuws (in 1450 wordt de kerk ook voor het eerst genoemd, behoorde bij het bisdom Utrecht).

Het middendeel is rond 1900 opnieuw opgebouwd. In de middeleeuwen was het heel gebruikelijk dat (belangrijke) mensen in en rond de kerk begraven werden. Later werd dat verboden om hygiënische redenen. (bron: Historische Kring Oosterhout/Slijk-Ewijk/Valburg)